توزیع جوایز فرهنگی ماه مبارک رمضان بسیج منطقه اصفهان

گزارش تصویری توزیع جوایز فرهنگی ماه مبارک رمضان بسیج منطقه اصفهان


¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

IMG_20210522_230646_059

IMG_20210522_230651_914

نظر خود را بیان کنید