طرح مومنانه بسیج منطقه اصفهان رمضان ۱۴۰۰

گزارش تصویری طرح مومنانه بسیج منطقه اصفهان رمضان 1400


WhatsApp Image 2021-05-12 at 07.46.12

WhatsApp Image 2021-05-12 at 07.46.17 (1)

WhatsApp Image 2021-05-12 at 07.46.33 (2)

WhatsApp Image 2021-05-12 at 07.46.34 (1)

WhatsApp Image 2021-05-12 at 07.46.34

WhatsApp Image 2021-05-12 at 07.46.36

نظر خود را بیان کنید