گزارش تصویری آواربرداری و فضا سازی قسمتی از خانه نیازمندان

گزارش تصویری آواربرداری و فضا سازی قسمتی از خانه نیازمندان توسط گروه جهادی بسیجیان منطقه شمالغرب


IMG-20210416-WA0000

IMG-20210416-WA0004

IMG-20210416-WA0007

IMG-20210416-WA0011

IMG-20210416-WA0012

IMG-20210416-WA0018

IMG-20210416-WA0022

IMG-20210416-WA0019

IMG-20210416-WA0028

نظر خود را بیان کنید