گزارش تصویری عملکرد دهه فجر۹۹ پایگاه بسیج منطقه خوزستان

گزارش تصویری عملكرد دهه فجر99 پايگاه بسيج شهداي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان


1

2

 

3

4

5

6

7

8

نظر خود را بیان کنید