لیست نظرسنجی ها

نتيجه سوال نظرسنجي:
به نظر شما کدام تیم قهرمان جام جهانی خواهد شد؟
 • آرژانتین (33%٬ 5 رای)
 • برزیل (7%٬ 1 رای)
 • آلمان (60%٬ 9 رای)
 • هلند (0%٬ 0 رای)
 • سایر تیم ها (0%٬ 0 رای)
 • تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجي 15 نفر
___________________________________________________________________________________
نتيجه سوال نظرسنجي:
به نظر شما در طراحی و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی کدام حوزه بیش از همه تاثیر گذار است؟
 • خانواده (62%٬ 104 رای)
 • قانون گذار (مجلس) (6%٬ 10 رای)
 • رسانه‌ها و صدا و سیما (19%٬ 32 رای)
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (7%٬ 12 رای)
 • مراکز آموزشی (مدارس ؛ دانشگاه‌ها و...) (4%٬ 7 رای)
 • مراکز فرهنگی- مذهبی(بسیج ؛هیئات و...) (2%٬ 4 رای)
 • تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجي 169 نفر
___________________________________________________________________________________
نتيجه سوال نظرسنجي:
با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با جنگ سایبری، تاسیس این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • موثر است (83%٬ 59 رای)
 • تا حدودی تاثیر گذار است (11%٬ 8 رای)
 • بی تاثیر است (6%٬ 4 رای)
 • تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجي 71 نفر
___________________________________________________________________________________