آرشیو وزير نفت

بازدید وزیر نفت از نمایشگاه یاد یاران

به گزارش خبرنگار وصل نیوز ، وزیر نفت از نمایشگاه یاد یاران که به همت بسیجیان شرگت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران برپا شده بود بازدید کردند .