آرشیو نيوز

قوانین الهی ما مبتنی بر حفظ کرامت انسانی است

رئیس قوه قضائیه گفت: نویسندگان اعلامیه حقوق بشر کرامت انسانی را بر مبنای فرهنگ منحط غربی تفسیر می‌کنند، اما قوانین کشور‌های غربی در برابر قوانین الهی ما هیچ ارزشی ندارد و دنیای غرب نباید برای کشورها و فرهنگ‌های دیگر دستور صادر کند.

چرا امپریالیسم غرب چشم طمع به آفریقا دوخته است؟

آنچه خاورمیانه را به کانون بحران جهان و حضور غرب تبدیل کرده است، آفریقا را نیز به کام خود خواهد کشاند: نفت و تامین انرژی قدرت‌های جهان !

عربستان با سفر ظریف به ریاض مخالفت کرد

یوسف بن علوی در مصاحبه با رونامه الحیات تاکید کرد آمریکا و ایران با این نتیجه رسیدند که گفتگو کنند و به توافق دست یابند.

زن در نظام اسلامی نه پرده نشین است و نه اختلاط با دیگران را به شیوه غرب می‌پذیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زن در نظام اسلامی نه پرده نشین است و نه اختلاط با دیگران را به شیوه و مدل غرب می‌پذیرد، اساس تفکر اسلامی براین است که جامعه اسلامی نهاد خانواده را رکن مهم نظام اجتماعی می‌داند که شخصیت افراد در آن تکوین پیدا می‌کند.

اخبار ویژه روزنامه های صبح یکشنبه

عدم توازن در تعامل هسته‌ای هر روز بیشتر می‌شود،تکذیب خبر وقوع قتل های سریالی در مریوان، من دوست بابک زنجانی نیستم،متن سنگ قبر دکتر حسن حبیبی و… از جمله خبر ویژه برخی روزنامه های یکشنبه هستند که میتوانید اینجا بخوانید.