آرشیو منطقه غرب

برنامه اجرایی هفته دفاع مقدس پایگاه شهید قمری منطقه غرب

گزارش تصویری برنامه اجرایی هفته دفاع مقدس پایگاه شهید قمری منطقه غرب

مسابقه تفکری در نهج البلاغه

مسابقه تفکری در نهج البلاغه با هدف ترویج معارف علوی و آشنایی بیشتر کارکنان با مفاهیم و معارف بلند این کتاب در منطقه غرب برگزار شد.