آرشیو منطقه جنوبشرق

دیدار بسیجیان منطقه جنوب شرق با خانواده فرمانده گردان غواص لشکر ۴۱ ثارالله

در راستای تجدید میثاق با شهدا، اعضای بسیج منطقه جنوب شرق با خانواده شهید حاج علی محمدی‌پور، شهید به نام شهرستان رفسنجان دیدار کردند.