آرشیو مقاومتی

“استقلال اقتصادی” به معنای بستن دروازه‌های کشور نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصور برخی مبنی بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌ها تدوین شده ارزیابی دقیقی از مسئله نیست.

گسترش مبانی اقتصاد مقاومتی، اولین نقش نخبگان

اقتصاد مقاومتی یکی از طرح‌های عظیم چندوجهی است که قبل از ورود به آن باید مبنای تئوریک و بنیانی‌اش کاملاً درک، تشریح و روشن گردد.

امور دیوانی از عقلانیت کافی برخوردار نیست

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح آمایش سرزمین در پنج برنامه توسعه کشور آمده است اما هیچ‌گاه اجرایی نشد، گفت: بخشی از اجرا نشدن طرح آمایش سرزمین در برنامه‌های توسعه‌ای به خاطر سختی کار و بخشی نیز به دلیل بی‌توجهی بوده است.

اقتصاد مقاومتی راه توفیق در مذاکرات هسته‌ای

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: راه پیروزی بر مذاکرات هسته‌ای و نشان دادن توانایی‌های ایران اسلامی به دنیا، تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وظیفه‌ی دولت در صحنه‌ی اقتصاد بازی‌گردانی است نه بازیگری!

برای تقویت تولید داخلی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و داشتن اقتصادی درون‌گرا و برون‌زا در مقابل اقتصاد ریاضتی در اروپا، دولت به‌عنوان نهاد برنامه‌ریز و ناظر می‌تواند در این میان نقش داشته باشد در این مقاله سعی شده است به بازتعریف نقش دولت پرداخته شود.