آرشیو عتبات

حکم آقای حیدری فرمانده بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

آقای حیدری به عنوان رپیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منصوب گردید

آغاز پیش ثبت​نام اعزام به عتبات عالیات

پیش ثبت نام عتبات عالیات از امروز آغاز شد و تا ساعت24سه شنبه22بهمن ادامه دارد.