آرشیو حسین حیدری

مبارزه با کرونا در سنگر همدلی

یاسر کرمی: در نگاه اول، بسیار جدی و کم حرف به نظر می رسد، اما هم آنها که او را از نزدیک می شناسند و هم ما که در حین مصاحبه اشک هایش را دیدیم، نظر دیگری داریم! می خواستیم از فعالیت ها و دستاوردهای حوزه مقاومت بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بپرسیم، اما از هر دری صحبت کردیم، از خودش، از انقلاب، از جنگ و البته از روزهای سخت مبارزه با کرونا! با حسین حیدری صحبت کردیم.

ستاد راهیان نور خطوط لوله و مخابرات میزبان زائرین مناطق ۱۲ گانه/ حرکت در مسیر شهدا آثار و برکات فراوان دارد

خادمین شهدا ستاد راهیان نور شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تا پایان دوره سفرهای راهیان نور جنوب کشور حدود 1200 نفر از زائرین شهدا را میزبانی خواهند کرد.