آرشیو توپ کاتلینگ

تسلیح قایق‌های تندرو سپاه به «گاتلینگ» و راکت‌انداز جدید

اطلاعات جدید حاکی از آن است که نیروی دریایی سپاه دو سامانه جدید تسلیحاتی را به خدمت گرفته که یکی از آنها یک توپ گاتلینگ ۲۰ میلی متری ۳ لوله و دیگری نیز یک پرتاب گر ۱۹ تایی راکت‌های ۷۰ میلی متری است.