گزارش تصویری رزمایش کمک های مومنانه

گزارش تصویری رزمایش کمک های مومنانه بسیجیان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


photo2469436063

photo2484456259 (1)

photo2484456259

photo2484456426

photo2484457443

photo2528589775

نظر خود را بیان کنید