تصاویر بزرگداشت سالروز شهادت شهید همدانی

برپایی ایستگاه صلواتی در سالروز شهادت شهید همدانی در میدان امام حسین تهران


photo1782824139

photo1782768615

photo1782761914

photo1782761712

photo1782761493photo1782621254

photo1782627156

نظر خود را بیان کنید