حضور فرمانده پایگاه بسیج شهید چمران مرکز انتقال نفت شماره دو رامهرمز در مسابقات پیشکسوتان

حضور فرمانده پایگاه بسیج شهید چمران مرکز انتقال نفت شماره دو رامهرمز در مسابقات پیشکسوتان محلات روستاهای مجاور خط لوله کیلومتر 35


WhatsApp Image 2021-12-31 at 13.53.59

WhatsApp Image 2021-12-31 at 13.54.00 (1)

WhatsApp Image 2021-12-31 at 13.54.00

WhatsApp Image 2021-12-31 at 13.54.03 (1)

WhatsApp Image 2021-12-31 at 13.54.03

WhatsApp Image 2021-12-31 at 13.54.06

WhatsApp Image 2021-12-31 at 13.54.05

 

نظر خود را بیان کنید