بازدید فرمانده محترم حوزه از منطقه لرستان

گزارش تصویری بازدید فرمانده محترم حوزه از منطقه لرستان


5

6

9

نظر خود را بیان کنید