گشت شبانه بسیج و حراست از مسیر خطوط لوله نفت لرستان

گزارش تصویری گشت شبانه بسیج و حراست از مسیر خطوط لوله نفت لرستان


1

2

3

4

نظر خود را بیان کنید