گشت شبانه از مسیر خط مرکز انتقال نفت ابهر

گشت شبانه از مسیر خط مرکز انتقال نفت ابهر


IMG-20201231-WA0014

IMG-20201231-WA0015

IMG-20201231-WA0016

نظر خود را بیان کنید