گزارش تصویری نشست صمیمی با فرماندهان حوزه و پایگاه های همجوار خطوط لوله و مخابرات

نشست صمیمی با فرماندهان حوزه و پایگاه های همجوار خطوط لوله و مخابرات


1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

 

نظر خود را بیان کنید