گزارش تصویری پایش شبانه از مسیر خط

گزارش تصویری پایش شبانه بیسجیان منطقه غرب از مسیر خط


IMG_5799

IMG_5803

IMG_5805

IMG_5806

نظر خود را بیان کنید