گزارش تصویری مراسم تجلیل از شهدای هفتم تیر

گزارش تصویری مراسم تجلیل از شهدای هفتم تیر پایگاه بسیج شهید حسین خرازی


1

2

3

4

5

نظر خود را بیان کنید