گزارش فعالیتهای پایگاه بسیج ولایت منطقه لرستان

گزارش تصویری فعالیتهای پایگاه بسیج ولایت منطقه لرستان


IMG-20200606-WA0012

IMG-20200606-WA0014

IMG-20200606-WA0015

IMG-20200606-WA0016

IMG-20200606-WA0017

IMG-20200606-WA0020

IMG-20200606-WA0022

IMG-20200614-WA0001

IMG-20200614-WA0002

IMG-20200614-WA0005

IMG-20200614-WA0007

IMG-20200614-WA0010

نظر خود را بیان کنید