گزارش فعالیتهای پایگاه بسیج ولایت منطقه لرستان

گزارش تصویری فعالیتهای پایگاه بسیج ولایت منطقه لرستان


IMG-20200411-WA0007

IMG-20200524-WA0011

IMG-20200524-WA0014

IMG-20200524-WA0018

IMG-20200606-WA0003

IMG-20200606-WA0004

IMG-20200606-WA0005

IMG-20200606-WA0006

IMG-20200606-WA0009

IMG-20200606-WA0011

نظر خود را بیان کنید