توضیح ۱۰۰ بسته غذایی برای خانواده های بی بضاعت شهر قم

توضیح ۱۰۰ بسته غذایی برای خانواده های بی بضاعت شهر قم توسط گروه جهادی کفیل الزینب و بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


WhatsApp Image 2020-06-04 at 15.54.28 (1)

WhatsApp Image 2020-06-04 at 15.54.28

WhatsApp Image 2020-06-04 at 15.54.31

WhatsApp Image 2020-06-04 at 15.54.35

WhatsApp Image 2020-06-04 at 19.52.17

WhatsApp Image 2020-06-04 at 19.52.20

نظر خود را بیان کنید