کرونا مغلوب بسیجیان منطقه جنوب شرق به عنوان مدافعان سلامت نیروی انسانی شرکت

به همت و در راستای مسؤولیت اجتماعی، روند مقابله با شیوع ویروس کرونا توسط بسیجیان منطقه جنوب شرق تداوم دارد.


IMG_1323

IMG_1326

IMG_1348

نظر خود را بیان کنید