اجراى طرح ویزیت رایگان در شهرک شهید مدنى ماهشهر

به گزارش روابط عمومى حوزه مقاومت بسيج شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، به مناسبت هفته سلامت طرح ويزيت رايگان در منطقه محروم شهرك شهيد مدنى ماهشهر اجرا شد.


بیش از یکصد بیمار توسط پزشکان و پرستاران بسیجى بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر به صورت رایگان ویزیت و مداوا شدند.

به گزارش روابط عمومى حوزه مقاومت بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، به مناسبت هفته سلامت طرح ویزیت رایگان در منطقه محروم شهرک شهید مدنى ماهشهر اجرا شد.

در این طرح و به همت بسیجیان بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر، به بیش از یکصد نفر از ساکنین خدمات پزشکى، دارویى، تزریقات، تست فشار و تست قند ارائه شد.

WhatsApp Image 2020-04-24 at 20.27.40

WhatsApp Image 2020-04-24 at 20.27.39

WhatsApp Image 2020-04-24 at 20.27.40 (2)

WhatsApp Image 2020-04-24 at 20.27.40 (1)

نظر خود را بیان کنید