ستاد پیشگیری از کرونا بسیج وزارت نفت

ستاد پیشگیری از کرونا بسیج وزارت نفت با حضور بهداری بهداشت نفت و بسیجیان برگزار گردید


WhatsApp Image 2020-04-07 at 11.35.30

WhatsApp Image 2020-04-07 at 11.35.32WhatsApp Image 2020-04-07 at 11.35.30

WhatsApp Image 2020-04-07 at 11.35.31 (1)

WhatsApp Image 2020-04-07 at 11.35.31 (2)

نظر خود را بیان کنید