تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

آماده‌باش کشور برای کنترل کرونا؛ ضعف نظارت بر بازار و قیمت‌ها؛ دست کارگران زیر سنگ گرانی؛ راه تهران - شمال کوتاه شد و کلیات بودجه در دوربرگردان بهارستان؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.


 / خبرگزاری فارس

کلید واژه ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را بیان کنید