برنامه های دهه فجر پایگاه بسیج شهید تندگویان منطقه مرکزی

گزارش تصویری برنامه های دهه فجر پایگاه بسیج خاتم الانبیا منطقه مرکزی


گزارش تصویری برنامه های ایام الله دهه فجر 98_Page_07

گزارش تصویری برنامه های ایام الله دهه فجر 98_Page_11

گزارش تصویری برنامه های ایام الله دهه فجر 98_Page_01

گزارش تصویری برنامه های ایام الله دهه فجر 98_Page_03

گزارش تصویری برنامه های ایام الله دهه فجر 98_Page_04

گزارش تصویری برنامه های ایام الله دهه فجر 98_Page_06

نظر خود را بیان کنید