تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

تشییع تاریخی در دیار کریمان؛ سردار سلامی: جایی را که عشق آمریکاست به آتش می کشیم؛ مردم حجت را تمام کردند وحشت آمریکا را فراگرفت؛ ماهاتیر محمد:جهان اسلام در برابر تهدیدهای آمریکا متحد شود و جهان در انتظار انتقام؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.


 / خبرگزاری فارس

کلید واژه ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را بیان کنید