مراسم بزرگداشت شهید والامقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزرگداشت شهید والامقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی


111_Page_02

111_Page_03

111_Page_04

111_Page_06

111_Page_08

111_Page_12

111_Page_13

111_Page_17

111_Page_18

111_Page_19

111_Page_20

111_Page_21

111_Page_22

111_Page_24

نظر خود را بیان کنید