تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

معادله جدید بنزین و یارانه؛ محو اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست؛ وقت رفتن بازنشسته‌ها؛ سرانه مطالعه وضعیت مطلوبی ندارد و عفو بی‌سابقه؛ ازجمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.


/ خبرگزاری فارس

کلید واژه ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را بیان کنید