بازدید شورای بسیج منطقه جنوب شرق از مسیر خط انتقال فرآورده همراه با شرکت در یادواره شهدا

جمعی از اعضای شورای بسیج منطقه جنوب شرق ضمن بازدید از مسیر خط و ایستگاه مخابراتی لاشکار در یادواره شهدا شرکت کردند.


IMG_3073

IMG_3075

IMG_3079

IMG_3090

IMG_3093

IMG_3106

نظر خود را بیان کنید