گزارش گرامیداشت هفته دفاع مقدس در منطقه اصفهان

گزارش تصویری گرامیداشت هفته دفاع مقدس در منطقه اصفهان


4 (1)_Page_01

4 (1)_Page_08

4 (1)_Page_10

4 (1)_Page_11

4 (1)_Page_12

4 (1)_Page_14

4 (1)_Page_16

4 (1)_Page_17

نظر خود را بیان کنید