ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته دقاع مقدس

گزارش تصویری ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته دقاع مقدس


WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.38.51

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.38.54 (1)

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.39.03

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.39.18

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.39.34

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.40.29

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.40.47 (1)

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.40.50

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.40.52

WhatsApp Image 2019-09-27 at 15.41.01

نظر خود را بیان کنید