منطقه جنوب شرق به کمک آسیب‌دیدگان سیل شتافت

به همت بسیج منطقه جنوب شرق و با همیاری کارکنان نزدیک به 160 میلیون ریال کمک‌های نقدی به آسیب‌دیدگان سیل اهدا شد.


8888

9999

نظر خود را بیان کنید