همایش پیاده روی مسابقه فرهنگی مرکز منطقه اصفهان گرامی داشت دهه فجر ۹۷

گزارش تصویری همایش پیاده روی مسابقه فرهنگی مرکز منطقه اصفهان گرامی داشت دهه فجر ۹۷


6945d23f-9344-4c11-9cdc-1ffb9adeaeb6

a174073f-6295-4c84-85e7-47e40be1fd23

a0850575-db37-4b6a-a86c-7464b1bdbb57

ac56aad4-5d51-4e43-877c-a68545aa9aed

dc92f224-77e4-426c-9559-12e2fa6d744d

 

نظر خود را بیان کنید