مسابقات ورزشی گرامی داشت دهه فجر ستاد منطقه اصفهان سال ۹۷

گزارش تصویری مسابقات ورزشی گرامی داشت دهه فجر ستاد منطقه اصفهان سال 97


0aa1deb2-f62b-4ae2-82bd-7658bda47aa4

3a0cba65-210b-4b2b-b9c8-dfa63e886efd

8aa0de9b-797d-4d29-b699-d2ada8899094

9eca2a08-cdb8-432b-8a8d-a7cbf24924f3

113f4ffe-7776-4c8a-81c4-628bbb069a53

a97477cc-07d4-4c5c-a39c-6d29359f52da

d1d9edc0-206d-448a-888a-3a25c582d1b9

d5a14f04-5db3-4f3c-a91e-481e976df515

نظر خود را بیان کنید