همکاری با تیم حفاظت نماز جمعه شهر امیدیه توسط اعضا پایگاه مقاومت بسیج شهید آل خمیس

همکاری با تیم حفاظت نماز جمعه شهر امیدیه توسط اعضا پایگاه مقاومت بسیج شهید آل خمیس در شش ماهه نخست سال 97


2551d34e-6955-4220-b0bb-4260ec64dd23

08621c59-c948-487d-ae8a-35ba27a584a2

bcdfaaec-f90c-4581-a493-8b42e6e6b0f1

نظر خود را بیان کنید