گزارش تصویری فعالیت های پایگاه بسیج منطقه خوزستان

گزارش تصویری مسابقات و فعالیت های پایگاه بسیج منطقه خوزستان


IMG_7251

IMG_7254

IMG_7256

IMG_7259

IMG_8683

IMG_8698

IMG_8699

IMG_8723

IMG_8724

IMG_8725IMG_8726

IMG_8737

IMG_8741

IMG_8745

IMG_8749

 

 

نظر خود را بیان کنید