رزمایش بسیج ولایت لرستان

گزارش تصویری رزمایش بسیج ولایت لرستان


2

3

4

6

7

8

9

10

نظر خود را بیان کنید