اعطای حکم مسؤولیت‌های ستاد بازسازی عتبات-عالیات به مسؤولان منطقه جنوب شرق

گزارش تصویری اعطای حکم مسؤولیت‌های ستاد بازسازی عتبات-عالیات به مسؤولان منطقه جنوب شرق


ابلاغ احکام ستادبازسازی عتبات عالیات (1)

ابلاغ احکام ستادبازسازی عتبات عالیات (2)ابلاغ احکام ستادبازسازی عتبات عالیات (3)

ابلاغ احکام ستادبازسازی عتبات عالیات (4)

ابلاغ احکام ستادبازسازی عتبات عالیات (5)

ابلاغ احکام ستادبازسازی عتبات عالیات (6)

نظر خود را بیان کنید