شکل‌گیری هسته گروه مقاومت شهدای مدافع حرم در مرکز انتقال نفت نائین

گزارش تصویری شکل‌گیری هسته گروه مقاومت شهدای مدافع حرم در مرکز انتقال نفت نائین


افتتاح گروه مقامت نائین (1)

افتتاح گروه مقامت نائین (2)

افتتاح گروه مقامت نائین (3)

افتتاح گروه مقامت نائین (4)

نظر خود را بیان کنید