پیادروی مشترک بسیجیان منطقه شمالشرق در مسیر صعب العبور خط ۱۰ اینچ

گزارش تصویری پیادروی مشترک بسیجیان منطقه شمالشرق در مسیر صعب العبور خط 10 اینچ


1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

نظر خود را بیان کنید