مراسم غبارروبی از مزار شهدا

گزارش تصویری مراسم غبارروبی از مزار شهدا


SAM_1671

SAM_1677

SAM_1681

SAM_1685

SAM_1698

SAM_1707

نظر خود را بیان کنید