گزارش تصویری از غرفه بسیج وزارت نفت در نمایشگاه نفت

گزارش تصویری از غرفه بسیج وزارت نفت در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی که توسط بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات برپا گردیده بود


DSC02787

DSC02793

DSC02796

DSC02804

DSC02806

DSC02808

DSC02812

DSC02817

DSC02818

DSC02824

DSC02827

DSC02840

DSC02846

DSC02851

نظر خود را بیان کنید