گزارش تصویری اردوگاه راهیان نور شهید تقوی

گزارش تصویری حضور کاروان راهیان نور ولایت لرستان و شهید آوینی تهران در اردوگاه شهید تقوی


87814f62-54cd-46c2-81d8-95e68b27cd10

788731fa-2279-4565-82a4-19f755b89df3

ca1850f3-0fd1-4fb1-b76b-27fef0fd9409

d1e75350-750c-42b0-8d71-bcd4dd49afbb

e432bec7-3724-44fe-b7da-af80995a071d

photo5897685702177566040

photo5902319555278122374

نظر خود را بیان کنید