گزارش تصویری مانور اطفا حریق منطقه خوزستان

گزارش تصویری مانور اطفا حریق منطقه خوزستان که با همکاری بسیجیان آن منطقه برگزار گردید .


IMG_8454

IMG_8455

IMG_8456

IMG_8459

IMG_8462

IMG_8467

IMG_8476

IMG_8497

IMG_8476

IMG_8505

IMG_8511

IMG_8515

IMG_8517

IMG_8520

IMG_8527

IMG_8528

IMG_8535

IMG_8541

IMG_8542

IMG_8568

IMG_8573

IMG_8595

IMG_8603

IMG_8609

IMG_8614

IMG_8618

IMG_8622

IMG_8627

IMG_8646

نظر خود را بیان کنید