فتح کوه های شمال شرق استان توسط کارکنان منطقه خوزستان

اردوی آمادگی جسمانی کوه پیمایان و کارکنان منطقه خوزستان به همت پایگاه بسیج شهدای خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان انجام شد.


IMG_3969

IMG_4177

IMG_4245

IMG_4296

IMG_4385

IMG_4401

 

فتح کوه های شمال شرق استان توسط کارکنان منطقه خوزستان

 

نظر خود را بیان کنید